Missionarissen van Steyl
Missiehuis St. Michaël
 

Javaans-Christelijke Kunst

engel
Maria met Jezuskind
heilig hart beeld met twee engelen
uitbeelding van de Drieeenhied

ga naar: www.missiemuseumsteyl.nl

De Schmutzer Collectie

Bij deze verzameling gaat het om beelden, die de Indonesische kunstenaar Iko, tussen 1924 en 1927, in opdracht van Jos Schmutzer maakte. Historisch gezien is deze beeldengroep van niet geringe betekenis. Het is de eerste uitgewerkte poging in de geschiedenis, om buiten Europa kerkelijke kunst te laten uitvoeren in de eigen beeldtaal van de inheemse cultuur.

javaans dans
zonsondergang
heilig hart beeld
NL: Schmutzer Collectie Schmutzer Kollektion Schmutzer Collection