Missionarissen van Steyl
Missiehuis St. Michaël
 

De liefde en genade van God heeft ons uit verschillende volkeren en werelddelen samengebracht in een missionaire religieuze gemeenschap. Deze is toegewijd aan het Goddelijk Woord en draagt ook Zijn naam: Congregatie van het Goddelijk Woord. - Proloog van de Constituties van de Congregatie van het Goddelijk Woord - SVD

Steyl wereldwijd 

logo van de heiligverklaring van Arnold Janssen en Jozef Freinademetz, 2003

Wij zetten verder, wat Arnold Janssen in Steyl begon.

WIJ, tienduizend paters, broeders en zusters uit meer dan zestig landen, zijn vandaag over de hele wereld actief betrokken.

BIJ verspreiding van de blijde boodschap van Jezus Christus, ontwikkelingen van gerechtigheid en vrede, instandhouden van de schepping, stimuleren van begrip tussen volkeren en kulturen, bevrijding van armoede en onmenselijkheid.

ALS zielzorger, sociale hulpverlener, mediadeskundige, katecheet, retraiteleider, verpleegkundige, leraar of lerares, ambachtsman, landbouwkundige, onderzoeker en wetenschapper.

vrienden van de missionarissen in Europa
missie in Afrika

Our contribution to the fullness of life

Sharing faith - every human being is unique and has his or her own perception of the world and experience with our loving God. While meeting one another we learn from each other and inspire us mutually. It is true dialogue through which we want to keep mission alive. We understand dialogue as an attitude of solidarity, respect, and love that is to permeate all of our activities. In this  dialogue, we especially commit ourselves to people who are ...

... faith-seekers and who have no community of faith
... poor and marginalized, seeking to promote integral human development
... of different cultures so as to learn from and share in the diversity of gifts given by the God of Life
... of other Christian Churches, followers of other religious traditions, and those committed to diverse ideologies.

 

 

kinderen in het missiemuseum Steyl
dialoog
NL: Wereldwijd Steyler weltweit Worldwide