Missionarissen van Steyl
Missiehuis St. Michaël
 

missie vandag

In de loop der jaren zijn er vanuit St. Michael meer dan 2000 europese missionarissen uitgezonden naar alle delen van de wereld. Tegenwoordig komt het merendeel der SVD uit de voormalige missielanden. De huidige Arnoldus familie omvat meer dan 50 nationaliteiten. Missie heeft een ander gezicht gekregen. Het vroegere 'eenrichtingsverkeer' van de missie 'van hier naar daar' bestaat niet meer. Missionarissen uit vele niet Europese landen komen nu naar ons toe. Er is een echte wederkerige uitwisseling en dialoog ontstaan.

Bovendien is er in de laatste twenitg jaren een nieuwe missionaire beweging ontstaan. Jonge mannen en vrouwen die zich voor een of meerdere jaren aansluiten bij de missie van Steyl. Ze worden 'Missionar/Missionarin auf Zeit' of kort 'MaZ' genoemd. Het is een oorspronkelijk duits initiatief waaraan ook jongeren uit naburige landen zoals Nederland, Belgie, Italie, Oostenrijk, Zwitserland, e.a. deelnemen.

"Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben." Johannes 10,10

eucharistieviering in een parochie in Columbia
kringgesprek in Steyl
open handen
gezamenlijk beslissen
NL: vereend ten dienste van Een Wereld Im Dienst der einen Welt Serving the One World